[ ] [] [ ] [ ] [ ()] [ ]

ר ר ר ר Ш Ш ר Ǩ ˨ Ϩ ר ר ר Ҩ Ҩ Ҩ Ҩ ר ר ר ר ר ר ¨ ¨ ¨ ר Ш Ш Ш Ш Ш Ш ר ר

2007-2017.